علی علوی، وزیر دارایی عراق از صندوق بین المللی پول درخواست دریافت وامی اضطراری بالغ بر شش میلیارد دلار کرده ...

ادامه خبر