۲ روز پس از انتشار پوستر معنی داری در توئیت دفتر رهبر انقلاب که اشاره ای ضمنی به انتقام گرفتن از قاتل حاج قاسم داشت ترامپ که از سیاست رانده شده در زمین گلف خود نیز در محاصره پلیس مخفی حاضر شد.

ادامه خبر