از سال 97 با جهش نرخ ارز، کشور با مشکلات بی شماری روبه رو شد، اقتصاد از آن موقع تا کنون با بی ثباتی روزگار را گذراند و در این میان بیشترین ...

ادامه خبر