پدر و دختری که سوار بر تله سیژ در منطقه دربندسر قصد رفتن به اسکی داشتند به علت نبستن محافظ ایمنی در حال سقوط بودند که با کمک بموقع مسئولان تله سیژ نجات یافتند.

ادامه خبر