نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اظهار داشت: قیمت ها کمی در نوسان است. در مورد خودروهای شاخص، پراید حدود 100 میلیون تومان ...

ادامه خبر