رئیس شورای رقابت گفت: قیمت تمام شده دو خودروی کوئیک S و سایناS، هفته جاری به محض دریافت اطلاعات مشخص خواهد شد.

ادامه خبر