منابع خبری عبری از گفت وگوی محرمانه وزیر خارجه قطر با همتای اسرائیلی خود پرده برداشتند.

ادامه خبر