باز نشدن چتر پرواز «محمد بزرگی» یکی از معروف ترین چتربازان کشور که قرار بود به مناسبت بزرگداشت شهدای آتش نشان پلاسکو با لباس آتش نشانان و از نردبان 58 متری آتش نشانی به پایین بپرد، مرگ تلخ وی را رقم زد.

ادامه خبر