خودرو رئیس جمهور آمریکا طبق سنوات گذشته نسخه خاص کادیلاک است.

ادامه خبر