بررسی  آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد 51.4 درصد درآمد خانوار شهری در سال 98 از محل درآمدهای متفرقه ناشی از افزایش ...

ادامه خبر