تازه ترین اطلاعات مالی که ساعاتی پس از خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید منتشر شده، نشان می دهد که درآمد برخی از مجموعه های گلف و ...

ادامه خبر