در حالی که تردید های تازه در مورد چشم انداز اقتصادی آمریکا، قیمت جهانی نفت را متزلزل کرد و بهای طلا را به دلیل نگرانی از افت نرخ برابری ...

ادامه خبر