رئیس  جمهور آمریکا ساعتی بعد از ورود به کاخ سفید از نامه ای خبر داد که دونالد ترامپ برای او گذشته است.

ادامه خبر