اين روز ها بازار خودروهاي شاسي بلند شهري و يا به عبارت ديگر کراس اوورها داغ تر از هميشه است. اين کلاس خودرويي نوظهور ...

ادامه خبر