معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نوشت: تراکنش های فاقد کد شهاب از 5 بهمن 99 در ساتنا برگشت می خورند.

ادامه خبر