این روزها در مسائل ارزی چند موضوع مورد توجه قرار گرفته است، اول اینکه قیمت ارز با تغییر ریاست جمهوری امریکا چه مسیری را طی خواهد کرد و ...

ادامه خبر