از ابتداي سال 97 تاکنون زمزمه هاي مبني بر احتمال فيلترينگ پيام رسان اينستاگرام در رسانه ها به گوش مي رسيد.

ادامه خبر