نرخ تورم سالانه دی ماه 99 برای خانوارهای کشور به 32 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.7 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

ادامه خبر