دونالد ترامپ پیش از سلب اختیارات خود در کاخ ریاست جمهوری آمریکا ، 73 نفر از جمله یکی از مشاوران ارشد خود را مورد عفو قرار داد.

ادامه خبر