سال هاست از ورود ارز دیجیتال به دنیا می گذرد اما این نوع ارز به دلیل بی پشتوانه بودن و چالش های زیادی که دارد، نتوانسته به طور کامل ...

ادامه خبر