قیمت تخم مرغ شناسنامه دار در انواع بسته بندی مختلف تعیین و بر اساس درجه کیفی برای عرضه به بازار مصرف اعلام خواهد شد.

ادامه خبر