کره جنوبی ناوشکنی را که پس از توقیف نتفتکش خود توسط سپاه پاسداران ایران در قالب یک واحد ضد راهزنی دریایی راهی تنگه هرمز کرده بود از این منطقه خارج می کند.

ادامه خبر