کادیلاک همزمان با برگزاری نمایشگاه لوازم الکتریکی CES، بخش هایی از فن آوری لوکس ترین مدل آینده خود، سلستیک (Celestiq) را معرفی کرد.

ادامه خبر