در فرمول جدید قیمت گذاری 18 خودرو گفته شده، شرط افزایش قیمت، افزایش 50 درصدی تولید است و قیمت های جدید از بهمن ماه اعلام خواهد شد.

ادامه خبر