وزیر ورزش و جوانان ضمن اشاره به رقم وام ازدواج در لایحه بودجه سال آینده گفت: در بودجه مبلغ 50 میلیون تومان به ازای هر یک از طرفین در نظر ...

ادامه خبر