بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ دوشنبه 29 دی ماه 99 را منتشر کرد.

ادامه خبر