حسن روحانی می گوید دولت در واپسین ماه های عمرش نرخ دلار را به 15 تا 16 هزار تومان  میرساند و این قابلیتی است که به گفته وی از آزادسازی ...

ادامه خبر