بررسی متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره نرخ ارز در لایحه بودجه 1400 نشان می دهد که برخلاف تصور ایجاد شده برای برخی کارشناسان و ...

ادامه خبر