بانک مرکزی نرخ جدید خرید و فروش ارز در تاریخ شنبه 27 دی ماه 99 را منتشر کرد.

ادامه خبر