غول کره  جنوبی صنایع الکترونیکی مراسم رونمایی مجازی از گلکسی S21 را در ساعت 18:30 به وقت تهران امروز پنجشنبه در آخرین روز ...

ادامه خبر