عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید همکاری قطعه سازان با خودروسازان نیز در راستای آزاد کردن قیمت خودرو با روش هایی مانند نگارش ...

ادامه خبر