براساس اطلاعات رسیده، سه تن از مدیران شرکت لاستیک بارز به دلیل تخلفات متعدد مالی بازداشت شده اند.

ادامه خبر