روند نزولی بازار سرمایه امروز هم ادامه داشت و شاخص کل این بازار امروز بیش از 30 هزار واحد کاهش یافت.

ادامه خبر