از لایحه بودجه سال 1400 به عنوان بودجه غلطان یا منعطف نام برده شده است؛ در حالی که برخی کارشناسان ارقام این لایحه، به ویژه صادرات ...

ادامه خبر