سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت: با توجه به اختلاف قیمت بازاری و کارخانه ای تایرهای بایاس که سود آن فقط نصیب دلالان و ...

ادامه خبر