محمد جواد ظریف وزیر خارجه، که در نشست مجازی «مدیترانه رم» شرکت کرده بود، تاکید کرد که علیرغم مخالفت با طرح راهبردی مجلس ...

ادامه خبر