سخنگوی دولت با بیان اینکه مصوبه مجلس به رفع تحریم ها منجر نمی شود، گفت: مردم ما سه سال این فشارها را تحمل کردند و الان باید در کنار هم ...

ادامه خبر