خودروسازان و برخی دستگاه های اجرایی در جلسه ای که هم اکنون در سازمان بازرسی در حال برگزاری است درباره تحویل خودروهای انبار شده به ...

ادامه خبر