به دلایلی از جمله در نظر گرفتن سود کم برای خرده فروشی و برخورد تعزیراتی، امروز در بسیاری از مرغ فروشی های تهران مرغ نیست و برخی نیز ...

ادامه خبر