در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور برای بند حقوق ورودی خودرو در بخش درآمدها، رقم دو هزار و 40 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

ادامه خبر