اصلاحیه مجلس در خصوص ماده ششم طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و اکنون مصوبه مجلس ...

ادامه خبر