بازرگانی دولتی 70 هزار تن روغن خام در اختیار کارخانجات قرار می دهد که با این وجود بازار طی یکماه آینده به آرامش می رسد.

ادامه خبر