مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» را با 251 رای موافق تصویب کرد.

ادامه خبر