شركت خودروسازي پروتون مالزي محصول جديد خود را در سال 2011 ميلادي به مرحله توليد تجاري مي*رساند.شركت پروتون اين محصول جديد را با همكاري دانشگاه تكنولوژي مالزي توسعه داده است.
به گفته مديرعامل گروه پروتون، محصول جديد اين شركت يا در نيمه دوم سال آينده يا در اوايل سال 2011 روانه بازار خواهد شد.
به گفته مديرعامل پروتون، عرضه اين خودرو به بازار باعث بهبود كيفيت خودروهاي ملي و جذابيت آ*نها در بازار مالزي خواهد شد.