​روند صعودی بازار سرمایه امروز هم ادامه یافت و شاخص کل این بازار بیش از 7000 واحد صعود کرد.

ادامه خبر