عصر دهم آذر ماه جنبش خودرویی مردم قم که قرار بود در محکومیت ترور دانشمند شهید فخری زاده برگزار شود، بدلیل شرایط کرونایی با ممانعت پلیس مواجه شد.

ادامه خبر