مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به تداوم بارش ها در کشور تا روزهای پایانی هفته گفت: شدت بارش ها امروز ...

ادامه خبر