سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت جدید محصولات مدیران خودرو را اعلام کرد.قیمت مصوب شده برای انواع محصولات مدیران خودرو در تاریخ 12 مهرماه که امروز از جانب سازمان حمایت اعلام شده از قرار زیر است.