شرکت هواپیمایی «فلای دبی» انجام پروازهای مستقیم با سرزمین های اشغالی را دو ماه پس از توافق سازش آغاز کرد.

ادامه خبر