قیمت نفت در بازار جهانی امروز پنجشنبه 26 نوامبر (6 آذر) افزایش یافت.

ادامه خبر